• Hakkımızda
  • Misyonumuz
  • Vizyonumuz
  • Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Nedir ?

    Bir çok ülkede atıkların çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, hatta ortadan kaldırılması için yürütülen toplama, taşıma, yeniden kullanım, geri kazanım, geri dönüşüm, kompostlama, düzenli depolama ve yakma şeklindeki faaliyet deneyimlerinden edinilen birikimlerin "Katı Atık Yönetimi" başlığı altında toplanması ile yeni bir bilimsel disiplinin ortaya çıktığı görülmektedir. 
    Katı atıklar içinde değerlendirilebilir olanların, ayrı toplanması, cinslerine göre ayrılması, fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işlemlerle ikincil hammaddeye veya tarım girdisine dönüştürülmesi ve enerji eldesi için yakılması şeklindeki faaliyetlerinin tümü geri kazanım olarak adlandırılır.

Niçin Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm ? 
    
    Genel bir sonuç olarak belirtmek gerekirse, 1970'lerde hız kazanan doğayı koruma ve kirlenmesini önleme çabalarının en etkili yollarından birinin, yenilenemeyen doğal kaynaklardan tasarruf etmek olduğunun 1980'lerin ortasından itibaren genel kabul görmesi, bu alanda tüm dünyada önemli girişimlerin başlatılmasını sağlamış, başta ambalaj malzemeleri olmak üzere atık haline gelmiş tüm değerlendirilebilir malzemelerin, malzeme ve/veya enerji biçiminde geri kazanımı birçok ülkenin hedefi haline gelmiştir. 
    Ülkemizde de konuya ilişkin kamuoyu bilinci ve duyarlılığının her geçen gün arttığı görülmektedir. Bu faaliyetlere yeni bir hukuki düzen getirme doğrultusunda, 1991 yılında yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, KAKY'ne göre yasal zorunlu kotalar ile dar kapsamda başlatılan çalışmalar, bazı AB üyesi ülkelerde olduğu gibi ambalajatıklarına özgüyeni yönetmelik ile 2004 yılından itibaren daha geniş bir kapsama ve kaynağında ayrı toplama hedefi ile ileri bir aşamaya ulaşmıştır. 
    Hukuka oturtma çabalarının sosyal yansımalarının da olduğunu vurgulamak gerekir. Artık çevreye saygılı olmayan üreticilerin itibarı zayıflamakta ve geri dönüşüm özelliği taşımayan ürünler, bilinçli tüketiciler tarafından her geçen gün daha az rağbet görmektedir.

Gürpilsan İletişim

Adınız   :  
Mail Adresiniz   :  
Mesajınız   :  
    :  
guvenlik
Güvenlik Kodu   :  

Copyright © Gürpilsan. Tüm hakları saklıdır.